13 marca, 2009

BRESTOVÁ 2009

11. ‎januára ‎2009 sme sa vybrali aj s Palom H na tohtoročný prvý prieskum Salatína v Západných Tatrách, pochybnosti o stave snehu sa potvrdili čo nám ale nebránilo riadne si to užiť aspon na susednej Brestovej z ktorej bol aj skutočne nádherný zjazd v super snehu.
Salatín nateraz odolal ibaže dokedy?O týždeň budeme pod ním zase...

Apli

Žiadne komentáre:

Výška členského poplatku pre rok 2019

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 2.2.2019 určila výšku členských poplatkov pre rok 20...