07 marca, 2009

Lezecká súťaž

 Vyhlasujeme lezeckú súťaž na bouldrovej stene...viac info na treningu

Žiadne komentáre:

Výška členského poplatku pre rok 2020

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.2.2020 určila výšku členských poplatkov pre rok 2...