03 februára, 2011

Členské na rok 2011

Výška členského Horolezeckého klubu Baník SUB  Prievidza pre rok 2011 bola stanovená na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala dňa 30.12. 2010. V členskom poplatku  je započítané aj členské v Slovenskom horolezeckom spolku James pre rok 2011. 

Pre rok 2011 platia nasledovné poplatky:

- deti a mládež do 15 rokov                                                               5,- €
- juniori a muži od 15 do 60 rokov                                                  20,- €
- juniorky a ženy od 15 do 55 rokov                                              20,- €
- seniori nad 60 rokov a seniorky nad 55 rokov                             5,- €
- registračný poplatok pre nových členov James-u Slovakia       4,- €


Vrámci členského poplatku pre SHS JAMES je zahrnuté aj poistené 3,32 € na zásah Horskej záchrannej služby na Slovensku. 

Členské je potrebné uhradiť najneskôr do 28.2. 2011 predsedovi oddielu Petrovi Babičovi počas tréningu v Sokolovni!!!

Žiadne komentáre:

Traverz Hrádok