01 marca, 2011

Kto chce podlepiť lezečky, nech sa mi ozve. Vyberte si na stránke RESTDAY gumičku a dopravte lezky na stenu. Ostatné vybavím. Počkám do konca marca.
Ďuri Sluka

Žiadne komentáre:

Výška členského poplatku pre rok 2019

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 2.2.2019 určila výšku členských poplatkov pre rok 20...