27 januára, 2014

Výška členského v roku 2014


Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 22.1.2014 určila výšku členských poplatkov na rok 2014 nasledovne:

Registrovaní členovia SHS James cez HK Baník SUB Prievidza:

- základné členské (ženy od 18 do 55 rokov, muži od 18 do 60 rokov)                 20,- €
- mládež od 15 do 18 rokov                                                                                    10,- €
- deti a mládež do 15 rokov                                                                                      5,- €
- ženy 55 rokov a staršie                                                                                          5,- €
- muži 60 rokov a starší                                                                                            5,- €

Registračný poplatok pre nových členov SHS James vrátane detí a mládeže je 5,- €

Členovia HK Baník SUB Prievidza neregistrovaní v SHS James cez HK Baník SUB Prievidza:

- základné členské (ženy od 18 do 55 rokov, muži od 18 do 60 rokov)                 25,- €
- mládež od 15 do 18 rokov                                                                                    15,- €
- deti a mládež do 15 rokov                                                                                    10,- €
- ženy 55 rokov a staršie                                                                                        10,- €
- muži 60 rokov a starší                                                                                          10,- €


Členské na rok 2014 je možné zaplatiť každý štvrtok počas tréningu v Sokolovni u Petra Babiča, alebo v utorok ( v nepárny týždeň) u Tomáša Urbana.


Členské je nutné uhradiť najneskôr do 28. februára 2014 !!!


Žiadne komentáre:

Traverz Hrádok