01 februára, 2015

Výška členského v roku 2015

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 21.1.2015 určila výšku členských poplatkov na rok 2015 nasledovne:

Registrovaní členovia SHS James cez HK Baník SUB Prievidza:
- základné členské (ženy od 18 do 55 rokov, muži od 18 do 60 rokov)                      20,- €
- mládež od 15 do 18 rokov (ročník narodenia 1997 až 1999)                                    10,- €
- deti a mládež do 15 rokov (ročník narodenia 2000 a neskôr)                                     5,- € 
- ženy 55 rokov a staršie (ročník narodenia 1960 a skôr)                                             5,- €
- muži 60 rokov a starší (ročník narodenia 1955 a skôr)                                       5,- €

Registračný poplatok pre nových členov SHS James vrátane detí a mládeže  5,- €

Členovia HK Baník SUB Prievidza neregistrovaní v SHS James  cez HK Baník SUB Prievidza:
- základné členské (ženy od 18 do 55 rokov, muži od 18 do 60 rokov)                       25,- €
- mládež od 15 do 18 rokov (ročník narodenia 1997 až 1999)                                     15,- €
- deti a mládež do 15 rokov (ročník narodenia 2000 a neskôr)                                    10,- € 
- ženy 55 rokov a staršie (ročník narodenia 1960 a skôr)                                            10,- €
- muži 60 rokov a starší (ročník narodenia 1955 a skôr)                                              10,- €

Členské na rok 2015 je možné zaplatiť každý štvrtok počas tréningu v Sokolovni u Petra Babiča, alebo Tomáša Urbana.


Členské je nutné uhradiť najneskôr do 28. februára 2015!!!!


Žiadne komentáre:

Traverz Hrádok