31 marca, 2015

SPRIEVODCA - ŠPÁRY

Konečne sa našlo trochu voľného času a podarilo sa mi aktualizovať sprievodcu pre ŠPÁRY. Za uplynulých pár rôčkov Stano nelenil a pripravil trinásť nových ciest. Prajem pekné lezeníčko.

Žiadne komentáre:

Výška členského poplatku pre rok 2020

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.2.2020 určila výšku členských poplatkov pre rok 2...