03 februára, 2016

Výška členského príspevku pre rok 2016

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 20.1.2016 určila výšku členských poplatkov pre rok 2016 nasledovne:

 Registrovaní členovia SHS James cez HK Baník SUB Prievidza:
- základné členské (ženy od 18 do 55 rokov, muži od 18 do 60 rokov)                       25,- €
- mládež od 15 do 18 rokov (ročník narodenia 1998 až 2000)                                    10,- €
- deti a mládež do 15 rokov (ročník narodenia 2001 a neskôr)                                     5,- € 
- ženy 55 rokov a staršie (ročník narodenia 1961 a skôr)                                             5,- €
- muži 60 rokov a starší (ročník narodenia 1956 a skôr)                                              5,- €

Registračný poplatok pre nových členov SHS James vrátane detí a mládeže  5,- €

Členské pre rok 2016 je možné zaplatiť počas tréningu v Sokolovni u Petra Babiča, alebo Tomáša Urbana.


Členské je nutné uhradiť najneskôr do 29. februára 2016!!!!

Žiadne komentáre:

Traverz Hrádok