30 januára, 2018

Výška členského poplatku pre rok 2018

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 26.1.2018 určila výšku členských poplatkov pre rok 2018 nasledovne:

Registrovaný členovia SHS James cez HK Baník SUB Prievidza:
základné členské (ženy od 18 do 55 rokov, muži od 18 do 60 rokov)      30,- €
mládež od 15 do 18 rokov (ročník narodenia 2000 až 2002)                    10,- €
deti a mládež do 15 rokov (ročník narodenia 2003 a neskôr)                     5,- €
ženy 55 rokov a staršie (ročník narodenia 1963 a skôr)                             5,- €
muži 60 rokov a starší (ročník narodenia 1958 a skôr)                               5,- €

Registračný poplatok pre nových členov SHS James vrátane detí a mládeže je 5,-  €

Členské pre rok 2018 je možné zaplatiť počas tréningu v Sokolovni u Petra Babiča, alebo Tomáša Urbana.

Členské je nutné uhradiť najneskôr do 28. februára 2018 !!!

Žiadne komentáre:

Traverz na Hrádku

Ak chcete vyskúšať niečo nové, pozrite link: https://www.facebook.com/events/304072603730372/ , v ktorom je pozvánka na jedinečný traverz na...