16 marca, 2009

Óóó Krížna vládne všetkým vetrom....

...dnes však bolo prvý krát na Krížnej krásne počasie aj keď menej snehu hlavne v dolných partiách.Akcia sa konala dávnejšie ešte v znamení Vianoc a vážne to stálo za to, veď pozrite fotto.Zloženie družstva:Roďo fotograf,Palo H,Palo a Peťo L.


Žiadne komentáre:

Výška členského poplatku pre rok 2020

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.2.2020 určila výšku členských poplatkov pre rok 2...