28 októbra, 2023

Nové plachty pre žinienky

Na stene nám pribudli dve žlté a dve oranžové nové plachty pre žinienky. Finančne nám prispeli mesto Prievidza a firma Nestlé Slovensko s.r.o.
Ďakujeme.

20 októbra, 2023

Poďakovanie firme Nestlé Slovensko s.r.o.

 Horolezecký klub Baník SUB Prievidza 

ďakuje firme Nestlé Slovensko s.r.o.

za finančný príspevok na podporu našej činnosti a umelej lezeckej steny.19 mája, 2023

V stredu 10. mája sa na lezeckej stene v CVČ v Prievidzi uskutočnila prezentácia s možnosťou vyskúšania lezečiek španielskej značky Tenaya.

Za uskutočnenie akcie ďakujeme predajni BVH Sport a Mariánovi Trégerovi z firmi SUMMIT TRADE s.r.o.


Poďakovanie mestu Prievidza

Horolezecký klub Baník SUB Prievidza

 ďakuje mestu Prievidza 

za poskytnutú dotáciu v sume 300 eur na materiálno-technické zabezpečenie pre umelú lezecku stenu "bouldrovku".05 mája, 2023

Testovačka lezečiek Tenaya

Vďaka spolupráci s predajňou BVH sport sa v stredu 10. mája na lezeckej stene v CVČ v Prievidzi  uskutoční testovačka lezečiek španielskej značky Tenaya. Začiatok akcie je o 17:00 hod. Testovačka je prístupná pre všetkých. Počas testovačky bude vstup na stenu zdarma.

Pre viac info:
Tomáš Urban, 0904 316 157
urbantomm@gmail.com

 

19 februára, 2023

Lezecké tréningy

Lezecké tréningy  pre verejnosť a záujemcov o lezenie na umelej stene "bouldrovke" v CVČ v Prievidzi prebiehajú v dňoch:

Pondelok        17:00 - 20:00
Utorok            18:00 - 19:00
Streda             18:00 - 20:00

Lezecký krúžok pre deti, alebo tréning pre deti prebieha v dňoch:

Utorok        15:00 - 17:00
Piatok         15:00 - 17:00

V prípade záujmu o lezecké tréningy, alebo lezecký krúžok pre deti prosím kontaktovať Tomáš Urban, urbantomm@gmail.com, 0904 316 157

Členský poplatok pre rok 2023

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 10.2.2023 určila výšku členských poplatkov pre rok 2023 nasledovne: 

základné členské, dospelí nad 18 rokov 35,- eur
mládež od 16 do 18 rokov (ročníky 2005 až 2007) 10,- eur 
deti do 15 rokov (ročník 2008 a neskôr) 5,- eur 
dôchodcovia (ženy- roč. nar. 1963 a skôr, muži- 1960 a skôr) 10,- eur 

Registračný poplatok pre nových členov SHS James vrátane detí a mládeže je 5,- eur. 
Členské pre rok 2023 je možné zaplatiť len vložením, alebo prevodom na bankový účet klubu. č.ú.: SK42 0900 0000 0000 6651 2244 
!!!do poznámky uveďte svoje meno!!!

Členské je nutné uhradiť najneskôr do 28. februára 2023 !!!


08 decembra, 2022

Umelá lezecká stena - "bouldrovka"Nová lezecká stena v meste Prievidza je už realitou. Čoskoro otvoríme aj pre verejnosť. Sledujte našu stránku a facebook.


 

04 decembra, 2022

Poďakovanie sponzorom za pomoc v roku 2022

Horolezecký klub HK Baník SUB Prievidza sa aj touto cestou chce poďakovať všetkým sponzorom, podporovateľom, priateľom a členom klubu za spoluprácu v roku 2022, výsledkom ktorej je nová umelá lezecká stena - "bouldrovka" v meste Prievidza. 


Za finančnú a materiálnu podporu ďakujeme!   

Umelá lezecká stena "bouldrovka"

 

Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju, ktorý nám finančne prispel na materiálno-technické zabezpečenie (chyty a žinenky)  pre projekt Umelá lezecká stena "bouldrovka".

 

Nové plachty pre žinienky

Na stene nám pribudli dve žlté a dve oranžové nové plachty pre žinienky. Finančne nám prispeli mesto Prievidza a firma Nestlé Slovensko s.r....