Powered By Blogger

Lezecká stena s bouldrovkou v Sokolovni

Adresa: Prievidza, Rastislavova ulica č. 2, priestory "Sokolovne"
GPS súradnice: 48 ̊46 ’ 14.07 ” S 18 ̊37 ’21.86 ” V
 
Popis lezeckej steny: Je to 6 metrov vysoká umelá stena s členitými tvarmi a miernymi prevismi. Maximálny previs 2 m.  Ponúkame vypožičanie lezeckej výbavy (sedák, expresy, istiace zariadenie, lano) okrem lezečiek. 
Plocha: 100 m2 lezecká stena,

 
Popis bouldrovky:  Bouldrovka je 4 metre vysoká s výraznými prevismi. Maximálny previs 4 m.
Plocha:  40 m2 bouldrovka
Otváracie hodiny:

- utorok, štvrtok od 19.00 do 21.00 hod.
- sobota od 17.00 do 19.00 hod.

Kontakt: Tomáš Urban +421 904 316 157, email: urbantomm@gmail.com
Web: www.hkbanik.sk
Prístup: Stena sa nachádza v centre mesta v blízkosti námestia Slobody,

Pravidlá lezenia na umelej stene a bouldrovke v Sokolovni:
 1. Lezenie na umelej stene a bouldrovke je voľné pre všetkých záujemcov, po uhradení poplatku za použitie steny  (vstupného). 
 2. Vstup do priestorov Sokolovne a lezenie na umelej stene a bouldrovke je možné len počas vyhradeného času (otváracích hodín) a za účasti vedúceho tréningu. 
 3. Každý návštevník umelej steny a bouldrovky lezie na vlastné nebezpečenstvo. Deti do 15 rokov môžu liezť len v prítomnosti rodičov alebo s písomným súhlasom rodičov. Mládež do 18 rokov lezie pod dozorom osoby staršej ako 18 rokov alebo s písomným súhlasom rodičov. 
 4. Na istenie a lezenie je každý návštevník povinný používať len výstroj na to určenú (laná, sedačky, karabíny, istiace prostriedky a pod. spĺňajúce certifikáty  CE a UIAA) a v zodpovedajúcom technickom stave. 
 5. Lezec a istič sa musia vzájomne skontrolovať pred každou lezeckou cestou (správne zapnutie sedačky, naviazanie na lano, správne nasadenie istiaceho prostriedku a pod.). 
 6. Istiť lezca môže len osoba dostatočne spôsobilá , plne ovládajúca techniku istenia. 
 7. Počas lezenia sa lezec aj istič plne sústreďujú na svoju činnosť a dodržiavajú všeobecne platné zásady bezpečného istenia a lezenia (použité lezecké  lano musí byť min. 15 metrov dlhé; istič musí stáť v bezprostrednej blízkosti k nástupu cesty; prvolezec musí zapnúť všetky istenia; v jednom istení – exprese môže byť zapnuté len jedno lano; sólové lezenie na umelej stene s nohami vo výške viac ako 2 m je zakázané a pod....). 
 8. Deti a mládež do 18 rokov sú povinní si pod trasu výstupu podložiť žinenky alebo bouldermatky, resp. liezť s horným lanom (top rope). 
 9. Pri vykonávaní športových aktivít v priestoroch Sokolovne počas otváracích hodín sú všetci povinný plne rešpektovať pokyny vedúceho tréningu a okamžite mu nahlásiť všetky nedostatky na zariadení steny, výstroje a priestorov Sokolovne. 
 10. Počas lezenia je dovolené používať len tekuté magnézium. Používanie práškového magnézia, guľôčky a pod. je zakázané!!! 
 11. V priestoroch Sokolovne je nutné  používať prezúvky s nefarbiacou podrážkou (prezúvajte sa prosím  v priestore na to vyhradenom). 
 12. V Sokolovni platí absolútny zákaz fajčenia. Tak isto platí zákaz požívania alkoholických nápojov počas otváracích hodín. 
 13. Za škody vznikajúce osobám z dôvodu porušovania týchto pravidiel, nesprávnej techniky istenia, lezenia alebo manipulácie s lanom, nekvalitnej výstroje, nepozornosti, nerešpektovania ostatných lezcov, a pod. nepreberá horolezecký klub žiadnu zodpovednosť. Kto spôsobí škody alebo zraní iné osoby, musí sám znášať dôsledky.

Prevádzkovateľ: Horolezecký klub Baník SUB Prievidza v priestoroch TJ Sokol Prievidza

Horolezecký klub Baník SUB Prievidza je aj v roku 2021 prijímateľom 2 % dane z príjmu za rok 2020

  Termín podania daňových priznaní sa nám už pomaly blíži, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2020.  Vše...