Horolezecký klub Baník SUB Prievidza

sídlo: 
Hviezdoslavova 10
972 01  Bojnice
IČO: 14223309
e-mail: hkbanikprievidza@gmail.com
Lezecká stena a bouldrovka

adresa:
Rastislavova 2 (Sokolovňa)
971 01  Prievidza

výbor klubu:
Tomáš Urban, predseda klubu,      tel.: +421 904 316 157, e-mail: urbantomm@gmail.com
Ing. Peter Babič, hospodár klubu,
Ing. Marek Drexler, 
Ing. Ivan Špacír
Pavol Ledecký,
Vladimír Plachý
Peter Radosa 

Výška členského poplatku pre rok 2020

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.2.2020 určila výšku členských poplatkov pre rok 2...