28 októbra, 2010

Lezecká stena v plnej prevádzke

Umelá lezecká stena a bouldrovka so znižujúcou sa teplotou priťahuje stále viac a viac lezcov. Tréningy sa opäť rozbehli a vrátili sme sa ku tradičným termínom: Utorok a Štvrtok od 19.00 do 21. 00 hod. 
Po dohode v klube pripravujeme aj sobotňajší termín, včas Vám dáme vedieť od kedy. 

Žiadne komentáre:

Výška členského poplatku pre rok 2020

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.2.2020 určila výšku členských poplatkov pre rok 2...