19 januára, 2012

Výška členského v roku 2012

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 18.1. 2012 určila výšku členských poplatkov na rok 2012 nasledovne:

Registrovaní členovia SHS JAMES cez HK Baník SUB Prievidza:

základné členské (ženy od 18 do 55 rokov, muži od 18 do 60 rokov)
   20,- €
mládež od 15 do 18 rokov (ročník narodenia 1994 až 1996)                  

   10,- €
deti a mládež do 15 rokov (ročník narodenia 1997 a neskôr)                  

     5,- € 
ženy 55 rokov a staršie (ročník narodenia 1957 a skôr)                    

     5,- €
muži 60 rokov a starší (ročník narodenia 1952 a skôr)                          
     5,-Vrámci členského poplatku pre SHS JAMES je zahrnuté aj poistené 3,32 € 
na zásah Horskej záchrannej služby na Slovensku. 

Registračný poplatok pre nových členov SHS James vrátane detí a mládeže  5,- €Členovia HK Baník SUB Prievidza neregistrovaní v SHS JAMES cez HK Baník SUB Prievidza:

základné členské (ženy od 18 do 55 rokov, muži od 18 do 60 rokov)
   25,- €
mládež od 15 do 18 rokov (ročník narodenia 1994 až 1996)                  

   15,- €
deti a mládež do 15 rokov (ročník narodenia 1997 a neskôr)                  

   10,- € 
ženy 55 rokov a staršie (ročník narodenia 1957 a skôr)                    

   10,- €
muži 60 rokov a starší (ročník narodenia 1952 a skôr)                          
   10,- €

Členské na rok 2012 je možné zaplatiť každý štvrtok počas tréningu v Sokolovni u Peťa Babiča. 

Členské je nutné uhradiť najneskôr do 1. marca 2012!!!!

Žiadne komentáre:

Traverz Hrádok