17 januára, 2013

VÝROČNÁ SCHODZA HKB PRIEVIDZA

Dňa 30. januára 2013 sa uskutoční Výročná schôdza členov HK Baník Prievidza v Sokolovni o 19,00 hodine. Prosíme o maximálnu účasť členov. Privítame Vaše návrhy a podnety.

Horám Zdar !
Výbor HKB Prievidza

Žiadne komentáre:

Výška členského poplatku pre rok 2020

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.2.2020 určila výšku členských poplatkov pre rok 2...