03 mája, 2013

Lidečko 11.- 12.5.2013

Klubová akcia na Čertových skalách u Lidečka v Českej republike sa presúva na ďalší víkend 11.-12.5.2013

Žiadne komentáre:

Výška členského poplatku pre rok 2019

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 2.2.2019 určila výšku členských poplatkov pre rok 20...