01 júla, 2013

Horolezecká výnimka pre Súľov
Na spolok prišla výnimka na lezenie v NPR Súľovske skaly. Dokument sa trochu zdržal na úradoch aj našim odvolaním, ale dôležité je, že oproti poslednej platnej výnimke máme na Súľove otvorených viac skalných stien a ciest. Na druhej strane všetkých dôrazne žiadame, aby sa táto výnimka, aj keď nie ideálne spĺňajúca naše predstavy, dôsledne dodržiavala. Je to veľmi dôležité do budúcnosti a nielen pre samotný Súľov. Možnosti prístupu do skalných oblastí si svojim prístupom musíme chrániť predovšetkým sami.

Zároveň žiadame všetky kluby, ktoré majú vlastné webové stránky, aby tam výnimku pre lezenia na Súľove umiestnili. Je to bod samotnej výnimky a túto požiadavku tam zakomponoval priamo Obvodný úrad životneho prostredia Žilina. Ďakujeme za spoluprácu a pekné lezenie nielen na Súľove!

Vlado Linek


Obvodný úrad životného prostredia v Žiline povoľuje vykonávať horolezeckú činnosť (v území s 5. stupňom ochrany) na území NPR Súľovské skaly len v presne určených častiach chráneného územia v rozsahu a s časovým obmedzením nasledovne:

1. Skaly pod Hradom
Vyhliadka, Obelisk, VPN, Chrám a Zrkadlo - celoročne
Tri puky, Harfa, Krídlo a Trojzubec - v období 1. 7.- 31. 12. 


2. Javor
Tabuľa, Veža nad ohniskom, Veterná, Podsvetie, Bouldrovňa, Neviniatko a Sokolíky - celoročne 
Kozie diery, Zabudnutý kaňon, Ivanka, Patoniková a Školská veža - v období 1. 7.- 31. 12.  
Sokolia veža a Tisícročná veža - v období 16. 8. - 31. 12.


3. Brada
Jaskyňka, Pes a Hniezdo - v období 1. 7.- 31. 12.

4. Súľovská tiesňava
Vinice - celoročne
Mních - v období 1. 7.- 31. 12.


Ostatné steny a veže ako aj celé oblasti Hrabové a Čierny potok sú prísne zakázané.

Horolezecká činnosť sa v uvedených lokalitách povoľuje vykonávať za nasledovných podmienok:
1. Výnimka sa povoľuje len pre členov SHS JAMES a zahraničným organizovaným horolezcom, ktorí sa musia na požiadanie stráže prírody preukázať platným členským preukazom.
2. Prístup na lokalitu bude po existujúcom chodníku.
3. Pri odisťovaní horolezeckých ciest sa budú používať natrvalo osadené nerezové postupové a zlanovacie nity s garantovanými bezpečnostnými parametrami.

Výnimka je platná do 31. 12. 2015.

Žiadne komentáre:

Traverz Hrádok