17 januára, 2015

Horolezecký klub Baník SUB Prievidza je aj v roku 2015 prijímateľom 2% dane z príjmu za rok 2014

Týmto ďakujeme všetkým, ktorý nám v roku 2014 poukázali 2% dane z príjmu a vopred ďakujeme tým, ktorý tak chcú urobiť aj v tomto roku.
Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk , alebo u členov výboru klubu.
Tlačivá na poukázanie sú už k dispozícii v Sokolovni.

Ďakujeme

Žiadne komentáre:

Výška členského poplatku pre rok 2020

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.2.2020 určila výšku členských poplatkov pre rok 2...