22 januára, 2018

Výročná členská schôdza

Dňa 26. januára 2018 (v piatok) sa uskutoční Výročná schôdza členov HK Baník SUB Prievidza v Sokolovni so začiatkom o 19.00 hod.
Prosím o maximálnu účasť členov.

Žiadne komentáre:

Výška členského poplatku pre rok 2020

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.2.2020 určila výšku členských poplatkov pre rok 2...