19 mája, 2023

Poďakovanie mestu Prievidza

Horolezecký klub Baník SUB Prievidza

 ďakuje mestu Prievidza 

za poskytnutú dotáciu v sume 300 eur na materiálno-technické zabezpečenie pre umelú lezecku stenu "bouldrovku".Žiadne komentáre:

Nové plachty pre žinienky

Na stene nám pribudli dve žlté a dve oranžové nové plachty pre žinienky. Finančne nám prispeli mesto Prievidza a firma Nestlé Slovensko s.r....