20 októbra, 2023

Poďakovanie firme Nestlé Slovensko s.r.o.

 Horolezecký klub Baník SUB Prievidza 

ďakuje firme Nestlé Slovensko s.r.o.

za finančný príspevok na podporu našej činnosti a umelej lezeckej steny.Žiadne komentáre:

Nové plachty pre žinienky

Na stene nám pribudli dve žlté a dve oranžové nové plachty pre žinienky. Finančne nám prispeli mesto Prievidza a firma Nestlé Slovensko s.r....