04 decembra, 2022

Umelá lezecká stena "bouldrovka"

 

Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju, ktorý nám finančne prispel na materiálno-technické zabezpečenie (chyty a žinenky)  pre projekt Umelá lezecká stena "bouldrovka".

 

28 septembra, 2022

Spolupráca so spoločnosťou Brose Prievidza, spol. s r.o.

Horolezecký klub Baník SUB Prievidza získal v tomto roku nového partnera pre podporu svojich aktivít v našom regióne. 


Spoločnosť Brose Prievidza  je od roku 2016 významným zamestnávateľom v našom regióne a spoľahlivým partnerom a zamestnávateľom budúcnosti. 

50. Horolezecký zraz - Hrádok pod Vtáčnikom


 

31 augusta, 2022

Celkové zhodnotenie pretekárskej sezóny 2021 - Miška Sluková:

 

Rok 2021 bol pre Michaelu prelomový, z dôvodu preradenia z kategórie U12 do kategórie U14.  V roku 2020, kde Michaela dosahovala popredné umiestnenia a určite by skončila v celkovom hodnotení v SP v rámci kategórie do 3 miesta. Rok 2021 bol náročnejší, kedy súťažila so staršími dievčatami, čo sa odzrkadlilo vo výsledkoch.

Z celkového počtu 13 pretekov, sa nám podarilo zúčastniť na 10 (zarátaná 3 kombinácia v TN, každá samostatne).

Disciplína

Počet pretekov

Poradie

Boulder

3

9,4,8

Speed

3

7,6,5

Lead

4

5,5,6,9,7

 

Záverečné 7 miesto zo 17 pretekárok v kategórii, vystihuje tréningové možnosti a covidovú situáciu v roku 2021, od piateho miesta ju delilo 12 bodov, čo by zabezpečila účasť na jednom z nezúčastnených pretekov. Pozitívne je, že v jej ročníku narodenia 2009 je na 1. mieste, čo dáva predpoklad v roku 2022 na slušné výkony.

Okrem pretekov sa Michaela zúčastnila dvojdňového Lezeckého kempu v Žiline 21.-22.8.20121 (viď hore),kde bola snahou zlepšiť techniku lezenia a možnosti skvalitnenia rozcvičiek, relaxačných cvičení.

V lezení na skalách nedosahovala žiadne výsledky, ktoré sa dajú hodnotiť.

Výsledok Slovenský pohár v športovom lezení:

https://james.sk/articles.asp?portal_id=1&pageid=1&id_dependency=14495&akcia=1
11 februára, 2021

Horolezecký klub Baník SUB Prievidza je aj v roku 2021 prijímateľom 2 % dane z príjmu za rok 2020


 Termín podania daňových priznaní sa nám už pomaly blíži, tak už v predstihu Vám ďakujeme za poukázanie 2 % dane z príjmu za rok 2020. 

Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk alebo u členov výboru klubu.
17 februára, 2020

Výška členského poplatku pre rok 2020

Výročná členská schôdza Horolezeckého klubu Baník SUB Prievidza na svojom zasadnutí dňa 15.2.2020 určila výšku členských poplatkov pre rok 2020 nasledovne:

Registrovaný členovia SHS James cez HK Baník SUB Prievidza:
základné členské (ženy od 18 do 55 rokov, muži od 18 do 60 rokov)      30,- €
mládež od 16 do 18 rokov (ročník narodenia 2002 až 2004)                    10,- €
deti a mládež do 15 rokov (ročník narodenia 2005 a  neskôr)                     5,- €
ženy 55 rokov a staršie (ročník narodenia 1964 a skôr)                             10,- €
muži 60 rokov a starší (ročník narodenia 1959 a skôr)                               10,- €

Registračný poplatok pre nových členov SHS James vrátane detí a mládeže je 5,-  €
Členské pre rok 2020 je možné zaplatiť len vložením, alebo prevodom na bankový účet klubu.
č.ú.: SK42 0900 0000 0000 6651 2244
!!!do poznámky uveďte svoje meno!!!

Členské  je nutné uhradiť najneskôr do 29. februára 2020 !!!

Horolezecký klub Baník SUB Prievidza je aj v roku 2020 prijímateľom 2% dane z príjmu za rok 2019

Týmto ďakujeme všetkým, ktorý nám v roku 2019 poukázali 2% dane z príjmu a vopred ďakujeme tým, ktorý tak chcú urobiť aj v tomto roku.

Pre potrebné informácie a tlačivá má kontaktujte na adrese urbantomm@gmail.com

21 marca, 2019

SEKANINY - LEZECKÉ OBMEDZENIE

Z dôvodu nerušeného priebehu rozmnožovania chránených živočíchov je do 15. júna 2019 zakázané vystupovať na Novácku vežu (Jitkina vyhliadka)  a liezť od cesti Gambit až po Bilmov kút, vrátane feraty, ďalej je zakázaná cesta Hrana Vtáčnika na vežu oproti . 
Prosíme o rešpektovanie tohoto obmedzenia.

Horolezecký klub Baník SUB Prievidza je aj v roku 2019 prijímateľom 2% dane z príjmu za rok 2018

Týmto ďakujeme všetkým, ktorý nám v roku 2018 poukázali 2% dane z príjmu a vopred ďakujeme tým, ktorý tak chcú urobiť aj v tomto roku.

Pre potrebné informácie a tlačivá ma kontaktujte na adrese urbantomm@gmail.com

Lezecké tréningy

Lezecké tréningy  pre verejnosť a záujemcov o lezenie na umelej stene "bouldrovke" v CVČ v Prievidzi prebiehajú v dňoch: Pondelok ...